Redmi手环:干翻小米~

2020-4-9

最近小米发布了Redmi品牌第一款智能穿戴产品——Redmi手环。众筹价仅95元,正式售价99.9元,看了看参数,感觉真香,香爆了Wo...